02/27/2020
Nguyễn Hàn Chung: rượu vẫn ngon/lá& ngón/lấm

Ảnh (HKL)

 

 (Trích: Mót Chữ Trong Kinh)

rượu vẫn ngon

em men rượu
ủ lâu
còn đậy nắp

 

uống ngon hơn
gấp bội
nhắp lần đầu

dẫu mở hé đôi lần
men
nút chặt

mùi hương bay chút ít
vẫn ngon sâu

 

  

lá& ngón

tôi mút mùa thu
trên ngón tay

của em
vừa đếm lá chiều nay

mùi hương

trộn
mùi hương
ngón

hong ấmtrần gian
điếng dại này

 

 

lấm

anh lấm bụi
chỉ yêu người
bụi lấm

em thì trông
sang cả
quá đi thôi

lấm
vào em
sợ bụi đời em
lấm

lấm môi em
lấm cả nhớ thương người

 Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020