T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

mót chữ trong kinh

Nguyễn Hàn Chung: không đề cuối năm/ủ đáy rương/tim mìn(h) trong thơ/buồn của em

Lối đá – Tranh: Mai Tâm     không đề cuối năm cuối năm lịu địu nỗi buồn giống như đỉa đói cắn truồng mình xưa tình tan tình tán tưa lưa người thương mình vẫn còn chưa thương mình   ủ đáy rương gặp gỡ đâu mà nhớ với thương thơ tình câu chữ phá biên cương chưa sum họp

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: rượu vẫn ngon/lá& ngón/lấm

Ảnh (HKL)    (Trích: Mót Chữ Trong Kinh) rượu vẫn ngon em men rượu ủ lâu còn đậy nắp   uống ngon hơn gấp bội nhắp lần đầu dẫu mở hé đôi lần men nút chặt mùi hương bay chút ít vẫn ngon sâu      lá& ngón tôi mút mùa thu trên ngón tay

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: siết chữ/tự biện/van bụi/môi lau

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm     (Trích: Mót Chữ Trong Kinh) siết chữ còn thở là còn siết không cho chữ thảnh thơi nhai nhá chớ không nuốt bắt nhả ra thành lời   tự biện   người xưa “nhị cú tam niên đắc”* ta thì con rạ lẫn con so tội lệ

Đọc Thêm »
Lưu Trữ