T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: đánh bạc yêu/quá/đàn bà sợ nhất/đàn ông sợ nhất

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Cõi người ta (5) – Tranh: Thanh Châu

đánh bạc yêu

lấy nhau làm mẫu tình nhân
em và tôi rất chi cần bơ vơ
chúng mình chuồn bích rô cơ
được thua đâu có bao giờ quan tâm

quá

muốn học tiền nhân sao khó quá
máu tim vắt kiệt quá bơ vơ
tới đâu cũng thấy sương mờ quá
chỉ biết người luôn quá dật dờ

 

đàn bà sợ nhất

sợ nhất
đàn ông tỉnh rụi

xem tình
như dán thuốc cao

em nào từng yêu
đắm đuối

chết chìm
không biết vì sao

đàn ông sợ nhất

sợ nhất
đàn bà tỉnh táo 

người yêu
yêu khác người tình

xem đàn ông
như là áo

muốn vò
muốn vuốt
thẳng tưng

Nguyễn Hàn Chung

©T.Vấn 2022