T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: thắp người đã khuất/nói yêu/ thường mị/nước mắt/nhiễm mù sương

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Đắp mộ cuộc tình – Ảnh: Lưu Na

 

thắp người đã khuất

tôi không đắp chiếu cho nàng
tôi khiêng thơ tới nhà quàn xin thiêu
tro tàn nút chặt trong niêu
mốt mai về xứ rong rêu bạn bầu

 

 nói yêu

tôi tin lắm
những người con gái

nói yêu tôi

nói yêu tôi

khi tôi nói
yêu người con gái

nàng
nói yêu người khác
mất rồi

 

 thường mị

nhớ dai chút xíu
mây đà nẵng

thương lì
một ngụm
khói qui nhơn

màu hoa phượng đỏ
xanh như biển

mà vẫn khói mây
mụ mị thường

 

nước mắt

vẫn rơi rơi vẫn vẫn rơi hoài
rơi đến khi nào biết hỏi ai
đã biến đời ta thành rách nát
khi dối gian từ sáng tới mai

 

nhiễm mù sương

mù sương giọt khắp đất trời
có sương mù của riêng người nào đâu
nhiễm mù sương lạnh rất lâu
thấm vào khớp cuối chi đầu đớp tim

Nguyễn Hàn Chung

(Trích thi tập Mót Chữ Trong Kinh)

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020