03/16/2020
Nguyễn Hàn Chung: ngộ sát/sưởi thơ/khi nằm xuống/Xem múa cột

Cõi người ta – Tranh: Thanh Châu

 

 

ngộ sát

mỗi lần ngộ sát đôi môi
của em ta niệm liên hồi nam mô
sắc không lú lẫn hồ đồ
sợ tu chín kiếp cũng vô a tỳ

 

sưởi thơ

tôi vứt thơ tôi vào lãng quên
thơ em tôi quấn chặt trong mền
khi trời quá lạnh tôi đem sưởi
ấm nóng từ chân lan tới lên

 

khi nằm xuống

nằm ngang
hơi thở buồn vây bủa

nằm dọc
lòng im không tiếng khơi

nằm sấp
ngực rêm như có lửa

quay đầu
nằm ngửa

mất tăm hơi

 Xem múa cột

em điệu nghệ tưởng rớt ra
tôi mở mắt không phải là mắt tôi
mắt tôi nhắm đã lâu rồi
từ khi váy rách em ngồi lặt rau

 

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020