05/10/2020
Như Thương: ÁO MẸ VÁ QUÀNG

 

Thuở xưa áo Mẹ vá quàng

Ngày hai buổi chợ nắng vàng chiều tan

Mồ hôi mặn áo hồng nhan

Nuôi bầy con dại Cha đang vắng nhà

Vai gầy quang gánh đường xa

Bàn tay gân guốc…ngọc ngà xưa đâu

Canh khuya đọng lại giọt sầu

Thương con Mẹ đã dãi dầu tháng năm

Một đời Mẹ đã thăng trầm

Trái tim từ mẫu nghiêng nằm với con

Ầu ơ…ru dạ sắt son

Ôm con Mẹ khóc vẹn tròn thủy chung

Nói sao cho hết cạn cùng

Giờ đây Mẹ đã nghìn trùng cách xa

Một đời dâu bể áo hoa

Ẩn trong miếng vá, Mẹ là thiên thu…

 

Như Thương

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020