06/03/2020
khê kinh kha: quàng vai thơ đi giữa đời

 

Chóp chài – Tranh: Mai Tâm

 

đêm đêm

ngồi ngắm trăng vàng

sương rơi cành lá

mà hồn lạnh căm

chút tình cũng đã mênh mông

nơi đây mộng ước

rữa mòn trong tôi

quàng vai thơ

đi giữa đời

nâng chén rượu

uống ngậm ngùi

lưu vong

cầm tay thơ

an ủi lòng

gạt giòng lệ ướt

dỗ hồn ngủ yên

(trích Quàng Vai Thơ Đi Giữa Đời)

khê kinh kha