02/03/2021
Nguyên Lạc: PHIÊU BỒNG/TUYẾT RƠI NHỚ MƯA THU/XUÂN VỀ

Lặng Lẽ – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

PHIÊU BỒNG

.
Sáng nay lòng chợt phiêu bồng
Thấy em đứng đó buồn tanh mặt người
Anh đây sao chẳng mỉm cười?
Thôi anh tự diễn “đười ươi” tấu hài

Yêu đời uống rượu sáng nay
Vừa nâng ly đã chớm say ngà ngà
Chớm chừng đã chợt bỏ ra
Đừng say mút chỉ rầy rà tít mây
” [*]

Rượu đời vừa uống đã say
Rượu tình vừa nhắp thang mây phiêu bồng
Ta mơ… mơ “lá hoa cồn
Ta mơ “em mọi” hú hồn “đười ươi”

Em còn buồn nữa hay thôi?
Muôn đời ta vẫn cánh bay “chuồn chuồn”
Chuồn chuồn châu chấu” nhớ luôn
Chăn bò đồi vắng “mơ mòng” chiêm bao [**]

Cuộc đời dài có là bao
Phiêu bồng ta hãy … sầu đau làm gì?
…………
[*] Các câu thơ trong Uống rượu yêu đời – Như sương- Bùi Giáng
[**] Anh lùa bò vào đồi sim trái chín – Bùi Giáng
– Những chữ trong “…” là của Bùi Giáng

 

TUYẾT RƠI NHỚ MƯA THU

1.
Trống tôi một khoảng em nằm
Cô miên chong nến hư không nguyệt tàn
.
Trắng đêm cô lữ tuyết băng
Lạnh luồn một thuở đoạn trường bể dâu
Con chim trốn tuyết khúc đau
Đông về tan tác thu nào nắng thơ!
.
Phai rồi vàng áo lụa tơ?
Cúc khuy nhẹ hở ngọt vừa môi hôn
Ơn ai ngoan đẫm trầm hương
Từng cơn loạn nhip rợn rần thu xưa!
.
2.
Đêm đông chạnh những phiến mơ
Sầu rơi bông tuyết chạm bờ huyễn mong!
Hiến dâng tóc xõa em nằm
Quỳnh hương run điếng ngực rằm mãn khai
.
Mắt đầy bông tuyết bay bay
Cố nhân đâu hở?
Thở dài đêm đau!
Dáng đào hoa nắng về đâu?
Vời kia tuyết đổ trắng “màu thời gian”!
.
Ơn em một đóa quỳnh hương!
Mưa thu đêm ấy mãi thường mộng tôi!
Chỉ là huyễn mộng mà thôi?
Tha hương. Cô lữ …
Tuyết rơi muôn trùng!

 

 

 

XUÂN VỀ

.
1.
Một nhành đào khoe sắc
Xuân về rồi phải không?
Chim líu lo ca hát
Trăm hoa rực ánh hồng
.
Mây trắng trời lam bay
Về phuơng nào ai biết?
Xuân sao lòng thê thiết?
Đào hoa“… thơ nhói lòng! [*]
.
Cố nhân rổi xa biệt!
Vó câu vèo qua song
Lột vỏ từng tờ lịch
Còn chữ sầu bên trong!
.
2.
Một nhành đào nở sớm
Xuân về người biết không?
Còn đâu thời hoa mộng
Sương tuyết màu thời gian!
.
Một nhành đào khoe sắc
Một nỗi lòng mênh mang
Tha hương đời lận đận
Xuân về lệ lưng tròng!
.
3.
Chớ bảo rằng vô vọng
Ðêm qua sân … cành ma
i” [**]
Nhớ thơ sư Mãn Giác
An ủi lòng ai hoài
.
Nhưng được không tôi hỡi?
Sao vẫn tiếng thở dài?!
Xuân về lòng da diết
Ửng hồng đào hoa ai” [*]
………..
[*] Ý thơ Thôi Hô
[**]  Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận/Đình tiền tạc dạ nhất chi mai (Thiền sư Mãn Giác)

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021