06/22/2021
Như Thương: EM THÀNH RONG RÊU

Sợi trăm năm đã buộc rồi

Dẫu đời nguyệt khuyết bồi hồi bên nhau

Tóc theo năm tháng phai màu

Chừng như gió thoảng bên cầu mây bay

Vụng về từ một vòng tay

Từ đêm hôn nụ tròn xoay môi hồng

Yêu là một phút cuồng ngông

Chẳng ngờ đắm đuối một vòng trần gian

Đành thôi…tim nhỏ quy hàng

Hồng hoang riêng cõi hạc vàng thiên thai

Trong em chồi biếc trổ gai

Xương rồng nở đóa hoài thai với Tình

Lửa hương muôn điệu vô hình

Cháy lan hết vạn dặm nghìn rừng hoang

Nửa khuya trở giấc cung đàn

Ngón tay ve vuốt vút ngàn thiên thanh

Lạc mê cung chốn vòng quanh

Vắng anh … mai lỡ em thành rong rêu

 

Như Thương

(Tháng Sáu, 2021)

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021