05/28/2012
Soan Phi : Chùm thơ lãng đãng khói sương

( Hình : Soan Phi )

 

                 *Tặng Vũ Kim Oanh ..
                        Tóc huyền một thủa ươm mơ,
Còn đây dáng ngọc mịt mờ thời gian ….
Tình ta một thủa gian nan
Còn đây trăm mối ngổn ngang nỗi lòng

* Tặng Bạch Hạc
                         Mắt Huyền xưa ôi thời áo trắng
Đường thu đi một trời lá úa
Chim hót ngoài sân  nghe hiu quạnh
Vàng trên tay anh nỗi nhớ thương  ….

*Tặng Đinh thị Tưởng Hạ
                           Có một tình yêu không thể nói được
Có một khoảng cách không hề có thước đo
Bởi vì không gian , thời gian đều là hữu hạn
Hai chúng tôi , hai tinh cầu xa thẳm ….

* Tặng Thúy Nguyễn
                                 Đàn lên muôn điệu âm ba
Gõ tay nhịp đập sót sa nỗi lòng
Gửi về chốn cũ tình không
Chim oanh vẫn hót não nùng bên sông ….

 

 

Soan Phi

 

 

 

©T.Vấn 2012