Về Ngọc Tự


Trước 1975, thơ Ngọc Tự tóat lên một nỗi buồn . . . thế hệ. Thứ nỗi buồn có gốc rễ trong nỗi uất ức vì tuổi trẻ lúc nào cũng bị bóng ma của chiến tranh rình rập, vì thân phận con người trở nên bé mọn bởi sự thống trị của những chủ nghĩa , vì tình yêu đồng nghĩa với chia ly, với đau khổ, với sự chết. Sau 1975, thơ Ngọc Tự cũng vẫn tóat lên một nỗi buồn. Nỗi buồn này lại vẫn mang dấu ấn một thế hệ. Một thế hệ bị nguyền rủa, ra khỏi chiến tranh không phải để bước vào hòa bình, mà là khởi đầu cho những cuộc lưu đầy. Cuộc lưu đầy trên chính quê hương. Cuộc lưu đầy nơi xứ người xa tít tắp.

Các bài của Ngọc Tự:

Trang 1 of 3
1
2
3