Về Phila Tô


Phila Tô tên thật Tô Văn Cấp. Nguyên cựu học sinh Petrus Ký, xuất thân khóa 19 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

Các bài của Phila Tô:

Trang 1 of 3
1
2
3