10/05/2010
70 Năm Tình Ca (41) – Mạnh Phát

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

manh phat

Nhạc sĩ Mạnh Phát