Về Phan Tấn Hải


Sinh ngày 22-2-1952 tại Sài Gòn. Tên khai sinh là Phan Tấn Hải. Quê cha Hà Tĩnh, quê mẹ Nha Trang, hiện định cư tại quận Cam, Hoa Kỳ. Từng học ở Chu Văn An, Đại Học Văn Khoa SG. Sống bằng nghề báo, nhưng đam mê là sáng tác văn học -- thường ký tên Phan Tấn Hải, Phan Khế, Trần Khải. Đọc tòan văn tiểu sử ở đây: Tiểu sử nhà thơ Phan Tấn Hải

Các bài của Phan Tấn Hải:

Trang 1 of 9
1
2
3
4
...
» 9