T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan Tấn Hải: Viết Từ Phương Xa (Tuyển Tập viết về nhiều tác giả)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Xin Bấm Vào Đây Để Mở Hoặc Tải Về Máy

Viết Từ Phương Xa (Tuyển Tập viết về nhiều tác giả)

LỜI THƯA

Tuyển tập này gồm các bài được viết từ cảm tính, từ các suy nghĩ rời, hoàn toàn không mang bất kỳ tính hệ thống nào, và cũng không phải là phê bình văn học nghệ thuật.

Các bài trong sách không để theo thứ tự nào, vì trong khi vừa trình bày sơ lược, vừa tìm lại một số bài đã để lạc trong máy hay còn lưu trên mạng để đưa thêm vào. Sách này cũng không dùng hình ảnh, phần vì vấn đề tác quyền ảnh, và cũng vì hình màu khi in ra đen trắng trên giấy sẽ bị mờ đi.

Xin trân trọng cảm ơn tất cả những bậc trưởng thượng và các bạn văn học nghệ thuật trên đời này tác giả đã có cơ duyên gặp gỡ.

Phan Tấn Hải

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

30 tac pham-11-2017