T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan Tấn Hải: Thiếu Nữ Trong Ngôi Nhà Bệnh (tập truyện)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Xin Bấm Vào Đây:

Thiếu Nữ Trong Ngôi Nhà Bệnh (tập truyện)

VỀ TÁC GIẢ

Nhà văn Phan Tấn Hải, pháp danh Nguyên Giác, sinh năm 1952 tại Việt Nam. Hiện định cư tại California, Hoa Kỳ. Từng cộng tác với Tập san Nghiên cứu Triết học (Đại học Văn Khoa, Sài Gòn), Tự Thức, Nhân Văn, Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, Việt Báo, Tạp chí Giao Điểm, Giác Ngộ, Văn Hóa Phật Giáo, và nhiều báo khác.

    Các sách đã xuất bản:

— Cậu bé và hoa mai (tập truyện ngắn)

— Thiếu nữ trong ngôi nhà bệnh (tập truyện ngắn)

— Vài chú giải về thiền đốn ngộ

— Thiền tập (biên dịch)

— Ba thiền sư (dịch từ nguyên tác của John Stevens)

— Trần Nhân Tông, Đức Vua Sáng Tổ Một Dòng Thiền (song ngữ)

— The Wisdom Within, Teachings and Poetry of the Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong Sy (song ngữ)

— Teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters (song ngữ)

— Thiền tập trong đời thường

— Thiền Tông Qua Bờ Kia

— Khoảnh Khắc Chiêm Bao

— Kinh Nhật Tụng Sơ Thời

VỀ TÁC GIẢ

Nhà văn Phan Tấn Hải, pháp danh Nguyên Giác, sinh năm 1952 tại Việt Nam. Hiện định cư tại California, Hoa Kỳ. Từng cộng tác với Tập san Nghiên cứu Triết học (Đại học Văn Khoa, Sài Gòn), Tự Thức, Nhân Văn, Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, Việt Báo, Tạp chí Giao Điểm, Giác Ngộ, Văn Hóa Phật Giáo, và nhiều báo khác.

    Các sách đã xuất bản:

— Cậu bé và hoa mai (tập truyện ngắn)

— Thiếu nữ trong ngôi nhà bệnh (tập truyện ngắn)

— Vài chú giải về thiền đốn ngộ

— Thiền tập (biên dịch)

— Ba thiền sư (dịch từ nguyên tác của John Stevens)

— Trần Nhân Tông, Đức Vua Sáng Tổ Một Dòng Thiền (song ngữ)

— The Wisdom Within, Teachings and Poetry of the Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong Sy (song ngữ)

— Teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters (song ngữ)

— Thiền tập trong đời thường

— Thiền Tông Qua Bờ Kia

— Khoảnh Khắc Chiêm Bao

— Kinh Nhật Tụng Sơ Thời

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

30 tac pham-11-2017