12/10/2011
Ngọc Phi : Không Đề

clip_image002

Hình : Lưu Na

 

Bình minh, ta thấy mặt trời

Hòang hôn, ta thấy một trời hoang vu

Chân đi đau buốt, rã nhừ

Giang tay ôm trọn thiên thu vào hồn

Đã qua chớp bể mưa nguồn

Mà thương những giọt mưa buồn mi em

Ngọc Phi

 

 

©T.Vấn 2011