12/12/2014
Ngọc Phi: Bất tuyệt hương

clip_image002Tranh: Trần Thanh Châu

(gởi Trần lê Việt)

Bất chợt nghe đàn ai cất tiếng
Nghe cả trời xa tiếng gió mưa
Đọc lại câu thơ mà nhớ bạn
Gởi nỗi niềm theo dư âm xưa

Mùa Thu, cành khô, chim bay xa
Gió heo may ru hồn nhạt nhoà
Trời đất thơm thơm từng nốt nhạc
Có phải đừơng tơ đang nở hoa

Bạn hỡi ! Tri âm qua câu thơ
Bàn tay trải nhạc tự  trong mơ
Rượu đẫm càn khôn mời bạn uống
Cạn chén nhạc nồng, cạn chén thơ

Bạn ở phương trời, ta một phương
Gian truân hề! đã mấy dặm trường
Ý thơ còn đọng vành men nhạc
Bỏ lại trần gian bất tuyệt hương !
Ngoc Phi
8/12/2014

 

 

 

©T.Vấn 2014