05/12/2017
Hoàng Xuân Sơn: thất & vzụ mùa

IMG_2004

 Hoa Sen- Tranh: Mai Tâm

 

thất

cứ tới số 7 là vấp ngã

lăn chiên[g] đổ đèn

lồm cồm.  dậy

ngã sao dậy

tối không ra sáng

bồn cầu dzích dzắc

ống tiền liệt

nhỏ

giọt

khắc tinh tồ tồ

cười tồ tồ

ăn tồ tồ

đi đứng tồ tồ

sự vụ tí tách

bít

hai đầu tộng bộng

thất là.  mất

vận chó

vần bôi mặt vè

bắt đầu kiến trận

li ti

đu bám đường

và máu

và mỡ thu hồi

trong ống nghiệm

tu tập bàn chân

ngón chân

thở phong cầm

rượu

bia

tràn huyết thống

 

 

 

vzụ mùa

 

thần thánh gì

mày thanh xuân

tao con gái

ghế bà giác hơi

cẩm tú

thậm thụt cây thông nòng

động hoa nhài

liếng thoắng

cậu

mợ

và khứa

khứa lão đâu nhiều thế

hoang vzu rậm rật

tràn lấp mọi tuyến đường

xa hoa nô lệ

kết thúc

một

vụ mùa

 

 

hoàng xuân sơn

21 tháng tư 2017

 

 

 ©T.Vấn 2017