07/08/2017
Hoàng Xuân Sơn: bệnh xuyên da

  Hoa Quỳnh

Quỳnh Hoa – Tranh: Tâm Mai

mỗi người na một chùm thơ

chờ khi bãi nại

ngồi hơ lửa tàn

son hài biệt xứ

lang thang

cù lao bỏng rát

thiên đàng rục xương

có không

một nụ bông hường

lây lan hoa khế

nằm thương mận đào

tưng tức.               à

bệnh lúc nào

ho thử một cái.  nghe sao

rồi bàn

 

hoàng xuân sơn

12/12/16

 

 

 

 

©T.Vấn 2017