10/01/2017
Hoàng Xuân Sơn: G. từng khúc ruột

một đôi 2

Một Đôi – Tranh: Mai Tâm

 

 

đời kiếp nhau

 

hình như em sống trong tôi

hình như em vẫn nói cười như nhiên

xui tôi viết một chương buồn

một câu độc thoại 1 tuồng hoa bay

một lần thương nhớ lắt lay

một đời lủi thủi bóng mây dương cầm

một cung đàn.  giọt lệ tranh

đường muôn thu gọi khúc quành lăng nghiêm

 

máu mủ

máu mủ vương trên đồi dốc

chuyến xe thổ tả quay cuồng

cuộc đời có những triền hạn

sao thố lộ hết niềm thương

 

hoa niên xưa tuổi nhỏ mình

ríu rà ríu rít quanh mạ

đeo nhau như bóng với hình

con sâu nằm trên cuống lá

 

con chim rột rột thăng thiên

để gạch buồn con dế gáy

chiều nao tóc mộ thôi tuyền

mưa lệ tràn qua sông nại

 

con đường nào em đã đi

mà tôi bên lề lóng ngóng

cả trong giấc ngủ thầm thì

thời gian cửa sầm vô vọng

 

hoài sơn mọc ở non cao

tôi nhớ tôi mòn như đá

vết sương lụy một ảnh bào

tôi biết em rồi qụy ngã

 

thôi miền trăng đốn lòa mắt

cây mê nguyệt đứng một mình

phiên khúc có vì sao lạc

ca vời tiếng cũng lặng thinh

(chữ in nghiêng : ý mượn của người khác)

 

 

sinh huý

rồi đến hoài nghi trong bụng mẹ

mây bay lởn vởn gió tru gào

có ai biết được mầu an thế

đẻ ở lâm bồn sinh ở vai

 

vì đâu quang gánh nên tàn tạ

sinh ra sinh ra loạn giặc rồi

một bứt tao nôi cùng bẻ gióng

sóng giũ thai nhi một bụm trời

 

cầm tay vọc đất nhoài thân tạo

lớn lên lớn lên kiềm ba sinh

một đoản nhau khô cùm nhớ sót

nằm mớ ân sâu huyết nhục tình

 

ôi biển là sông bờ huỷ ngạn

ngắn ở tóc chờ thương sợi mai

trường thanh không hú mà khe lãnh

hòn đá thiên thêu nhẵn nhụi mài

 

rồi vẫn hoài nghi trưa đứng bóng

còn ở đêm thâu gục ánh đèn

một hòn than lửa ngờ tro ấm

cửa lạnh âm hồn khúc thế gian

 

hoàng xuân sơn

tháng 9 năm 2017

 

 

 

©T.Vấn 2017