10/13/2017
Võ Định Hình: cục tẩy

vòng tròn xoáy

Vòng Tròn Xoáy – Tranh: Thanh Châu

 

cục tẩy

cho mượn cục tẩy tui gôm bà nó hết đất đai sông núi

cái diện mục nhờ nhờ có cũng như không

bây giờ sách địa lý vẫn la toáng lên non sông gấm vóc núi vàng biển bạc

ngó đường chỉ tay mường tượng cảnh thổ lơ phơ tàu lá

tàu là tàu vị yểu bọn thổ phỉ

lá là lon lá lũ bợ đỡ tâng công kiếm chác

bọn điểm nhỡn rồng rắn xúm vào cắn càn nhơn trạch

cái gì liền môi liền răng ị ra chữ vàng

có mà hẩu xực hết đời ông sơ ông cố

các em đừng cố vọc đất ra bùn

tụi lớn đầu đã lồ gồ lên biểu ngữ

 

thơ bắp

thơ kiểu gì giống ăn bắp rang

nhai nhai nhổ nhổ

phun

phèo phèo

đố nuốt

bắp liệng trúng phải anh nào lỗ đầu ráng chịu

thiệt vô vị cái về đựng popcorn bị vét hết trơn mà phin chưa chịu dứt

thằng cu bồi bắn pằng pằng mọi da đỏ chết hết trơn rồi sống lại

phi ngựa như điên

chỉ có quê mình núp dưới lỗ không ai bị chém vè

mấy con ma sống hoài không chịu chết

 

võ định hình

sáu tháng mười năm mười bảy

 

 ©T.Vấn 2017