01/27/2018
Hoàng Xuân Sơn: dịch vong

Cai Bong

     Thâm Sơn Cùng Cốc – Tranh: Thanh Châu

 

                                                        đọc Bashô với Vũ Hoàng Thư/Nguyễn Xuân Thiệp

 

vang vọng mãi đàng xa tích lũy một trận huyền hồ ếch nhái

uềnh oàng giao lộ

đi trong mùa cú tợp sương mưa

những con đường làng giao thoa màu đất nhẵn nhụi

uốn éo binh thần

vẻ uy nghi một ngôi đền giả tạo

lóe tàn trong ánh chớp

xung táng qua đại hồ thâm niên vực ngàn

chuồi xuống sự phấn kích của rừng thông

vực dậy thâm sơn cùng cốc

mở cửa thời gian lắng đọng

uà ra bọn người lú

chong đèn những đôi tai nghễnh ngãng

con chốt nằm đâu bên kia đồi ngoạn cảnh

sông lắng tù

gộp ảnh.  và thây ung tuổi tràng tiền cấm cố

vũng xoáy của lục trình

hố mắt đen

giải giao hồn lao lý

[về đâu nhơn vật ngùi ngùi]

 

hoàng xuân sơn

17.nov.17

 

 

 

 

©T.Vấn 2018