02/16/2018
Hoàng Xuân Sơn: Bút khai khai bút

_MG_7551

Đầu Năm Khai Bút – Ảnh: Lưu Na

 

 

khu mật xứ

khuya

vẫn ngồi chong

giao thừa

lên nhang cúng phật

lạy mùa linh thiêng

chú.  niệm

ôngbàtổtiên

chị

em

trong cõi tham thiền miên du

cha nghiêng ảnh sóng

mẹ.  bù

chút con thua lỗ

từ du di

đời

nửa khuya lấp lóa

chỗ

ngồi

mê xuân chép.  loáng

vực

đồi

tương tranh

hoàng xuân sơn

ở giữa Đinh Dậu/Mậu Tuất

 

đầu năm

 

                             thả hết chuông vào mõ

                             nghe âm lịch vang rền

 

cứ ru rú ở trong nhà

[lạnh quá]

lâu ngày thành một quả cà héo khô

[hết đường tương chao]

thưa em.  tôi thiệt hồ đồ

[thiệt giả gì nữa]

nhìn con cẩu mộc

tưởng gà cồ bay

[à à             chó ăn đá gà ăn muối]

thong manh cũng tại xứ này

hoàng xuân sơn

Tết Mậu Tuất 2018

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018