03/09/2018
Sử Mặc: chuỗi & đọc huệ xanh. hđn

Wild moon flower

Ảnh (HKL)

 

Chuỗi

Mưa rơi rơi
Những tràng hạt lặng im*

Súng nã trong giáo đường
Đạn rơi trong trường học

Tuyết
Rơi

Rơi

đường sá lặng thinh
Lũ ổ gà

nhảy múa

trùm kín     mắt

vải đỏ
phố cài

dây an toàn

Trong hội trường bọn  xã hội

điên  hô hào

Súng  đạn lên ngôi thần thánh

Có đứa rút thắt lưng

quất túi bụi

vào đám trẻ

rồi hỉ hả

cười

* thơ Như Quỳnh de Prelle

 

đọc huệ xanh.  hđn

huệ xanh huệ trắng huệ vàng

tới phiên huệ đỏ

thì chàng ngất ngư

ngoài-sân-có-một-cây-dù

cuối vườn có cội mù u

nở

tràn

cụ mi lên chức thành hoàng

ta đây giữ cửa

chào hàng

thanh

xuân

ba-đồng-một-mớ-bồ-quân

nỏ da bánh mật thì quần hồng

reo

 

sử mặc

tháng giêng mậu tuất

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018