04/13/2018
Sử Mặc: chuyện đầu làng

NGUOI VE -1

Người Về – Tranh: Thanh Châu

 

                  những tưởng đầu đường thương xó chợ

                             ai dè xó chợ chẳng thương nhau (?) – Bùi Giáng

 

 

đầu cua

bạn bảo:  cậu viết như húp mắm

rột rẹt

xoàm xạp

mình bảo:  thơ đấy.  cậu biết quái gì tai với nheo

 

con chi chi

búng tưng tưng vài cái

chẳng ăn nhằm gì

sao mày cứ

nhũn nhún nhùn

 

diếm

ông thần nước mặn cắp nách một rỗ muối

hầy la cái lầy ti buôn lớ ?!

mậu ngộ

 

lắp

cái đách gì cũng sợ

đừng.  đừng          sợ

đừng

s . . . ợ         sợsợ

 

liếm

còn mẻ gì đâu

thè lưỡi liếm không một hồi

bố khỉ.  đồ            ma-mút

 

hiệp cuối

làm bậy một miếng

rồi hẵn

dzìa

 

thằng mõ

cốc cốc cốc

gõ gõ gõ

cốc

cốc

cỏ

gốc

cô lô cốc lốc . . . . .

 

chịu không thấu

lính lệ thò tay gãi . . .

quan tháo:  im ngay thằng kia

mày âm mưu hử ?????

 

Sử Mặc

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018