05/18/2018
Hoàng Xuân Sơn: thơ nói lắp

Song Mã

Song Mã – Tranh: Mai Tâm

 

 khôn ngoan

hắn đưa tay chỗ giữa

núm

và kéo [quần]               xuống

móc câu thành thạo

chỉnh sửa cơ đồ

mắm môi

mím lợi

hà cớ gì đinh đồ chật chội

tất cả sự tù túng

tư duy

ý đồ

sự lừa dối chủ đạo

[hãy giải phóng mặt bằng

bọn người cách mệnh nói thế]

 

thực tế

dân chủ dân                  chủ

bỏ mẹ cả đời bần cố nông

quen thói đầy tớ mất rồi

 

cái nhà của ta

nhà

khủng

villa

biệt thự

bự

thiệt

 

ư hử

nàng rên

như chưa từng được rên

không phải cực điểm

đâu nào

tụ điểm của phường đánh tráo

 

xíxh bíxh

cái hải ôm thằng quan

tí toáy đồ đoàng

rập ràng cửa khẩu

 

quan.  và dân

 cái rắm có khi thơm

trên

dưới

gang thép miệng nhà quan

xồm xoàm

dân

 

B O T

bót

bót

làm tình khẩn trương

đừng thu tiền

mãi lộ

làm ơn                 chút

anh hai

hoàng xuân sơn

28 tháng tư 2018

 

 

 

 

©T.Vấn 2018