05/08/2020
h o à n g x u â n s ơ n: C Ắ T D Á N

clip_image002

{v u v ơ h ỏ i đ á p}

Nguyễn Hoài Phương

 

 

Ai đặt tên cho dòng sông

nước đặt tên cỏ

lửa bồng tên rơm

ai xui em ráp lại gần

hình như tôi mới bần thần tóc tơ

ai đặt tên cho sao mờ

vì trăng sáng quá nên thơ vẫn còn

ai đặt tên em nắng ròn

chút nâu da mật đã mon men tình

ai đặt tên cho chúng mình

ừ thì đôi bóng

nhìn

lung linh

cài

 

h o à n g x u â n s ơ n

7 mai 20

 

 

©T.Vấn 2020