10/31/2020
h o à n g x u â n s ơ n: B Ắ t đ Ầ U r É t

clip_image002

 

Thu tay tìm chút nhiệt mình

mà sao lạnh quá từ dinh xuống làng

từ đồi nghịch gió bay sang

lá khô một chiếc xuyến vàng ai quên

mà sao lạnh cả ba miền

mưa còn nước tạt ngoài hiên thúy gầy

nhiệt hờ chẳng đủ ấm tay

tự thân đã rét cùng ngày bão hoang

nằm đâu hơi giá cũng choàng

đời lâu. và chút hở hang phận còn

 

h o à n g x u â n s ơ n

 

30 tháng 10,2020

[trời mon men sang đông]

©T.Vấn 2020