11/16/2020
h o à n g x u â n s ơ n: l Ậ p r I Ê n G

clip_image002

 

Đầu đông se nhịp ngủ hàn

cái huyền trong gió

mênh mang bụi bờ

nghe mình rượi rã

tình

thơ

từng con chữ lấm có chờ được đâu

ý hoang sờn lạnh một mầu

chuyến đi của lá

về sâu bụi lầm

cộng

trừ

nhân một phiến âm

nhìn nhau tuyết cũng vô ngần

thế thôi

h o à n g x u â n s ơ n

@9AM

12.11.20

 

 

 

©T.Vấn 2020