11/24/2020
Hoàng Xuân Sơn: Cổ Điển

clip_image001

 

(c l a s s i c)

thở nóng tay

lên ngón. rập

vùi

đàn dốc cổ điển

trăng mù khơi

chợt nghe sương hống đầu mây tóc

xanh hết đường cây

biêng biếc

ngôi

 

đào bới hoang lương

chòm ký ức

có thấy sao nằm im

mấu tơ

ô. mảnh khảnh

hương

chờ bắt được

cánh mỏng huyền trân

trễ xuống bờ

 

HoàngXuânSơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020