12/14/2020
Hoàng XuânSơn: toang ra/điêu đứng

clip_image001

P I C A S S O

 

t o a n g r a,

cho gió ập vào

cửa mình mình mở

xôn xao

nói

cười

 

hxs@12.12.20

 

 

 

 

đ i ê u đ ứ n g

 

 

 

đầu trắng cước một hôm ngàn lau dậy

tóc huyền xưa không dẫn nước qua bờ

chim móng đỏ nghe chiều kinh sơ tụng

đại hùng tâm pha lũy tự bao giờ

 

còn lại đấy một linh hồn e ngại

bởi tuần trăng phơi áo lĩnh trên đồi

em đã đến rồi đi cùng hương ảo

nên chuông hồng ngân đọng áng chiều rơi

 

ôi móng sắc là thú đời ve vuốt

là nhung êm hay máu tụ roi lằn

cung tiển ấy đã ghim vào thương phế

sợi nhu mềm e trói nặng nghìn cân

 

dẫu tình tang gối đầu lên sóng ngã

vó thuyền đau từ gỗ thụy muôn niên

xin yên thắm vào đại hồ giấc cũ

bóng tích xưa mùa hoán dụ đất liền

 

thôi biển khép cho sông nằm xuôi chẩy

xuôi tay về miền thất thổ lao lung

và am miễu nghe vô thường điêu đứng

một vì sao cúi lạy giữa vô cùng

 

Hoàng XuânSơn

16 dec. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020