12/18/2020
h o à n g x u â n s ơ n: đ Ộ d Ằ n c Ủ A s Ó N g

clip_image002

Nặng đè lên

nặng

đè thêm

dằn lên bục nóng

ngoài thềm phân ưu

thở quen ngực với ân cừu

bao la có một miền lưu cữu nằm

nghệch ngờ nơi chốn thẳm thăm

dao đâm một nét

vang ầm thanh chương

phải là em. tôi

dò đường

gậy mòn hôn thụy

vết thai hương

bầm

mình về thấu

cõi

âm âm
chia hai miền tị

chung phần náu nương

kể từ hôm lĩnh xướng

nường

tình yêu có một vết thương cực kỳ

tôi viết

em viết

được gì

nơi hoang mang đứng

nhìn. suy diễn

nằm

rồi từ nhục thể xăm xăm

chúng ta còn lại

[tro đằm
cốt khô]

 

h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020