06/24/2021
Hoàng Xuân Sơn: ĐÀN CHÌM

Hoa trên guitar – Tranh: Thanh Châu

 

Long lánh long lánh hoa cương

câu thơ lóng lánh trên đường khổ sai

trần thân núi đụng hang dài

hun _______

hút hun________

hút

trần ai điệu về

nhiệm mầu

nấc giọng hoang tê

tiếng hát chấp chới

bên lề tử sinh

bước chông cuộc lữ đăng trình

thơ trăm ổ lót

vô hình nắng nôi

bơi-về-đầu-nguồn-xa-khơi

sải tay trăm nhánh

sải đời muôn phương

lóng lánh lónglánh

dị thường

lưng cằm giọt nước cương cường

bám

đeo

 

Ồ !

trăng lên cùng trăng.  treo

đêm lung linh trẩy

suối đèo mấp mô

đàn tay ôm suốt đại hồ

dây căng nhật nguyệt

cung tơ tưởng

nằm

đẹp cuồng mã vĩ thang âm

hạt thơ bay túa buổi rằm

trăng mê

 

Lóng lánh lóng lánh hoa thề

xương trong đóa thạch

cầm tê tái

chìm.

 

HOÀNG XUÂN SƠN

hailămmườikhôngbốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021