08/24/2021
Hoàng Xuân Sơn: TIẾNG HÁT NHƯ SÔNG

clip_image002

 

Tôi không biết được nữa

vầng trăng em bỏ đi

từ chuyện tình lắp ráp

tơ sương nuối được gì

 

Tơ tằm còn ươm áo?

bướm đã rụng mùa xa

hoa mây còn ảo ảo

thương chút nắng đậm đà

 

Tôi không còn biết được

lời tự tình gương say

áo đêm chầm thúy liễu

cơn choáng ngủ rất gầy

 

Tôi biết được biết được

một buổi mai không không

tôi bắt đầu nói nhịu

cơn mưa lũ trên đồng

bước chân rơi ngoài phố

đốm lửa đã phai hồng

vệt môi son tàn tạ*

quên thơ một chiếc vòng

ngực đau chìm mặt ngọc

tiếng hát nào như sông

h o à n g x u â n s ơ n

19.8.2021

*ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng – Trịnh Công Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021