11/03/2021
Ngu Yên: Đọc Mùa Lễ Hội

Tháng 11, chúng ta bắt đầu mùa lễ hội kéo dài cho đến Tến Nguyên Đán. Đây là thời gian nghĩ ngơi, thoải mái và giải trí.

Gửi tất cả bạn đọc một danh sách 131 văn bản, Bao gồm 111 bài viết, 14 cuốn sách và 6 tạp chí.

Xin bạn đọc lưu trữ danh sách này để đọc nhiều thể loại nghiên cứu và sáng tác khác nhau. Và xin chuyển danh sách này đến bằng hữu và nhất là các độc giả trong các thế hệ trẻ.

Cầu chúc bình an dưới thế cho tất cả bạn đọc.

Ngu Yên và gia đình.

Hoặc sử dụng link:

Academia:

https://independent.academia.edu/TienNguyen228

 

Phần giải trí âm nhạc:

Chiếc Lá Cuối Cùng. Tác giả Tuấn Khanh. Ngu Yên soạn bè.

https://www.youtube.com/watch?v=R3ZfxlIXF7k

Kiều Nữ Trong Mơ. Sáng tác: Ngu Yên, Trình bày: Ngọc Phụng.

https://youtu.be/_Vs7bgPGMPA

Bay Đi Cánh Chim Biển. Đức Huy. Ngọc Phụng

https://youtu.be/hJXAoJWLKW0

Phố Chiều. Tác giả: Hoàng Thi Thơ. Ngu Yên soạn bè.

https://www.youtube.com/watch?v=OUoewsCLppc

Bài Không Tên Số Hai. Tác giả: Vũ Thành An. Ngu Yên soạn bè.

https://www.youtube.com/watch?v=5do2ZDerwdM

Ghi chú.

Nếu bạn đọc nhấn vào nút: Follow,

Academia sẽ gửi link thẳng vào e mail của bạn,

mỗi khi có bài mới upload.

 

TẠP CHÍ ĐỌC và VIẾT. Bất định kỳ.

Số 06 Tháng 11, 2021

https://www.academia.edu/59974932/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số05 Tháng 10, 2021

https://www.academia.edu/53254697/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 04 Tháng 9, 2021

https://www.academia.edu/50986646/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_

SỐ 03 Tháng 8, 2021

https://www.academia.edu/50230162/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0

SỐ 02. Tháng 7, 2021

https://www.academia.edu/49361032/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

SỐ 01. Tháng 6, 2021

https://www.academia.edu/49233017/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Biên Khảo và Nghiên Cứu:

Dịch Thuật.

Dịch Thuật Và Thế Kỷ 21

https://www.academia.edu/51756265/D%E1%BB%8Bch

Dich Thuật và Giải Cấu Trúc

https://www.academia.edu/50018394/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật và Thông Đạt

https://www.academia.edu/49086197/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật và Phẩm Chất. (Luận)

https://www.academia.edu/49055017/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thơ: Tái sáng Tạo. Ngoạn Mục Và Thú Vị. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/42196789/D%E1%BB%8Bch

Câu Chuyện dịch Thuật. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/42242684/C%C3%A2u_Chuy%E1%BB%87n_D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Hành Trình Lặng Lẽ. (Tiểu Luận)

https://www.academia.edu/43461716/D%E1%BB%8Bch

Những Thời Kỳ Văn Học Dịch. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/43461832/Nh%E1%BB%AFng

Dịch Thuật: Sự Bùng Nổ Những Khái Niệm. (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44656938/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Sự Phát Triển Lý Thuyết. (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44656944/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Những Mô Hình Mới. (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44656929/D%E1%BB%8Bchi

Dịch Thuật Và Ký Hệu Học. (Biên khảo)

https://www.academia.edu/44825381/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật và Tương Đương (Biên khảo)

https://www.academia.edu/44834915/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật và Sự Phức Tạp của Tương Đương. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44835309/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thơ: Tiền Đề Dịch Tứ.

https://www.academia.edu/44975077/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Những Lý Thuyết Đương Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45352850/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Sự Chuyển Hướng Văn Hóa. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45353139/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Những Mô Hình Sau 1990

https://www.academia.edu/49004014/D%E1%BB%8Bch

 

Kịch

Kịch Đương Đại: Định Ngĩa Và Khuynh Hướng. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/42217621/K%E1%BB%8Bch

Đặc Tình Kịch đương Đại. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/42217653/%C4%90%C4%83c_

Kịch Đương Đại: Sân Khấu Tân Thời, Kỳ 1. (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/43921405/K%E1%BB%8Bch_

Kịch Đương Đại Nhà Hát Tân Thời, Kỳ 2 (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44470486/K%E1%BB%8Bch_

Kịch Đương Đại Nhà Hát Tân Thời, Kỳ 3 (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44470501/K%E1%BB%8Bch_

Hình Thức Kiểu Mẫu Nhà Hát Và Sân Khấu Đương Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/43907798/H%C3%ACnh_Th%E1%BB%A9c_

Kịch Hậu Hiện Đại: Kịch Vô Lý. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/43461698/K%E1%BB%8Bch_

Kịch Mới. (Giới thiệu.)

https://www.academia.edu/44514475/K%E1%BB%8Bch_M%E1%BB%9Bi

Sự Thành Hình và Phát Triển của Kịch Hiện Đại (Modernism) (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44514587/S%E1%BB%B1_

 

Truyện

TRuyện Khoa Học, Science Fiction.

https://www.academia.edu/49177184/Truy%E1%BB%87n_

Những Khái Niệm Định Danh Thời Đương Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44101882/Nh%E1%BB%AFng_

Metamodernism: Chủ Nghĩa Kết Hợp Hiện Đại. Bài 1. (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44101698/Metamodernism_Ch%E1%BB%A7_

Metamodermism: Chủ Nghĩa Kết Hợp Hiện Đại. Bài 2. (Biên Khảo).

https://www.academia.edu/44110486/Metamodernism_Ch%E1%BB%A7_

Truyện Lịch Sử Tái Lập. Historigraphic Metafiction. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44109815/Truy%E1%BB%87n_L%E1%BB%8Bch_

Truyện Hoang Tưởng, Paranoia Fiction. (Biên khảo)

https://www.academia.edu/49055029/Truy%E1%BB%87n_

Phong Thái Truyền Đạt Văn Chương Hậu Hiện Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44109799/Phong_Th%C3%A1i_Truy%E1%BB%81n_

Giải Cấu Trúc và Hậu Hiện Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44720163/Gi%E1%BA%A3i_

Chủ Nghĩa Hậu Nhân Bản. POSTHUMANISM. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45522633/Ch%E1%BB%A7_

Chủ Nghĩa Giả Mạo Hiện Đại. PSEUDOMODERNISM. (Biên Khảo

https://www.academia.edu/45522869/Ch%E1%BB%A7_

Chủ Nghĩa Điện Tử Hiện Đại. DIGIMODERNISM.

https://www.academia.edu/45523244/Ch%E1%BB%A7_

Chủ Nghĩa Mô Phỏng Hiện Thực. HYPERREALISM. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45526985/Ch%E1%BB%A7_

Tính Tự Thức, Self-Reflexivity. Hậu Hiện Đại.

https://www.academia.edu/45600868/T%C3%ADnh_T%E1%BB%B1_

Hóa Ảo Hiện Thực. Magic Realism.

https://www.academia.edu/45601764/H%C3%B3a_%E1%BA%A2o_Hi%E1%BB%87n_

Truyện Ngắn Ý Thức và Cảm Nhận. (Tiểu Luận)

https://www.academia.edu/45607025/Truy%E1%BB%87n_

Vai Trò Tác Giả Hậu Hiện Đại (Tiểu Luận)

https://www.academia.edu/45606996/Vai_Tr%C3%B2_

Hư Vô Hậu Hiện Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45606920/H%C6%B0_

 

Thơ

Thơ Đấu Tranh: Diễn Trình Sinh Hoạt

https://www.academia.edu/47930035/Th%C6%A1_

Thơ Châu Phi Đấu Tranh, Diễn Đạt Biểu Hiện.

https://www.academia.edu/48201471/Th%C6%A1_

Thơ Châu Phi Đấu Tranh, Diễn Đạt Biểu Tượng.

https://www.academia.edu/48204294/Th%C6%A1_

Ra Ngoài Thơ Hẹn Thơ Nghĩ Thơ. (Bài Viết Mảnh Rời.)

https://www.academia.edu/43716807/Ra_Ngo%C3%A0i_

Sáng Tác Phản Xạ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/44395802/S%C3%A1ng_

Vì Tôi Là Người Việt Nam. (Bài Giới Thiệu.)

https://www.academia.edu/44172115/V%C3%AC_T%C3%B4i_L%C3%A0_

Transrealism. Thơ Chuyển Đổi Hiện Thực. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44101690/Transrealism_Th%C6%A1_Chuy%E1%BB%83n_

Tính Truyện Trong Thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/44058112/T%C3%ADnh_Truy%E1%BB%87n_Trong_Th%C6%A1

Tính Trữ Tình Trong thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/42217102/T%C3%ADnh_Tr%E1%BB%AF_T%C3%ACnh_Trong_Th%C6%A1

Thơ Trữ Tình: Tân Lãng Mạn Thế Kỷ 21. (Tiểu Luận)

https://www.academia.edu/42217114/Th%C6%A1_

Tìm Hiểu Bản Sắc Thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/44051921/T%C3%ACm_Hi%E1%BB%83u_

Tính Thẩm Mỹ Trong Thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/44051081/T%C3%ADnh_Th%E1%BA%A9m_M%E1%BB%B9_

Kinh Nghiệm Và Phẩm Chất Ngôn Ngữ Thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/43888653/Kinh_Nghi%E1%BB%87m_

Khả Năng Xâm Nhập Của Thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/44045002/Kh%E1%BA%A3_

Giả Thuyết Làm Mới Thơ Mới (Nghiên Cứu.)

https://www.academia.edu/42404146/Gi%E1%BA%A3_

 

Văn Học Thế Giới.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Thế Giới Cuốn Một

https://www.academia.edu/57752067/Tuy%E1%BB%83n_

Cuộc Phỏng Vấn Nổi Bật Về Thi Ca. Paris Review

https://www.academia.edu/60360900/Cu%E1%BB%99c_

Trường Ca Hú và Thơ Tuyển của Allen Ginsberg

https://www.academia.edu/50815115/H%C3%BA_v%C3%A0_Th%C6%A1_Tuy%E1%BB%83n_Allen_Ginsberg

Hình Hài Nữ Nhân. Thơ Pablo Neruda.

https://www.academia.edu/49231240/H%C3%ACnh_H%C3%A0i_N%E1%BB%AF_

Thi Sĩ  Mark Strand và  Thơ  Tuyển

https://www.academia.edu/49158255/Thi_S%C4%A9_Mark_Strand_v%C3%A0_Th%C6%A1_Tuy%E1%BB%83n

Những Thế Hệ Thi Sĩ Trong Văn Học Châu Phi. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/43367960/Nh%E1%BB%AFng_

Trường Thi: Điếu Ca Cho Ignacio Sánchez Mejía của Federico Garcia Lorca. (Giới thiệu.)

https://www.academia.edu/44530775/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_

Bài Ngợi Ca Salvador Dali. Chuyện tình đồng tính của Federico Garcia Lorca.

https://www.academia.edu/44541745/B%C3%A0i_Ng%E1%BB%A3i_Ca_Salvador_Dali_Federico_Garcia_Lorca

Tiểu Khúc Tình Yêu U Uất. Thi Tập bí mật của Federico Garcia Lorca.

https://www.academia.edu/44534071/Ti%E1%BB%83u_

Thi Phẩm Dwukropek “Dấu Hai Chấm” của thi sĩ Nobel Wislawa Szymborska.

https://www.academia.edu/44537470/Thi_Ph%E1%BA%A9m_Dwukropek_D%E1%BA%A5u_

Thi Phẩm Tutaj, “Ở Đây”. Thi sĩ Nobel Wislawa Szymborska.

https://www.academia.edu/44541152/Thi_Ph%E1%BA%A9m_

Thơ Kofi Awoonor. (Thi sĩ Ghana.)

https://www.academia.edu/44592574/Th%C6%A1_Kofi_Awoonor_Thi_s%C4%A9_Ghana_

Thơ Lenrie Peters. (Thi sĩ Gambia.)

https://www.academia.edu/44590977/Th%C6%A1_Lenrie_Peters_Thi_s%C4%A9_Gambia_

Thơ Mbella Sonne Dipoko. (Thi sĩ Cameroun.)

https://www.academia.edu/44590925/Th%C6%A1_Mbella_Sonne_Dipoko_Thi_s%C4%A9_Cameroun_

Thơ António Jacinto. (Thi sĩ Angola.)

https://www.academia.edu/44589165/Th%C6%A1_Ant%C3%B3nio_Jacinto_Thi_s%C4%A9_Angola_

Thơ Agostinho Neto. (Thi sĩ Angola.)

https://www.academia.edu/44588968/Th%C6%A1_Agostinho_Neto_Thi_s%C4%A9_Angola_

Con Quạ. Trường ca của thi sĩ Edgard Allan Poe. (Thơ dịch)

https://www.academia.edu/44659880/Con_Qu%E1%BA%A1_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ca_c%E1%BB%A7a_

Bảy Đứa Trẻ Do Thái. Vở Kịch Cho Gaza, (Kịch Dịch.)

https://www.academia.edu/44720189/B%E1%BA%A3y_%C4%90%E1%BB%A9a_Tr%E1%BA%BB_

Gabriel Garcis Marquez. Hóa Ảo Hiện Thực. Magiac Realism.

https://www.academia.edu/45590637/Gabriel_Garcia_Marquez_H%C3%B3a_%E1%BA%A2o_Hi%E1%BB%87n_

Luis Borges. Trào Lưu Văn Chương Hóa Ảo Hiện Thực.

https://www.academia.edu/45590582/Luis_Borges_

Giới Thiệu Sơ Lược Văn Chương Châu Mỹ Latin.

https://www.academia.edu/45590566/Van_Chuong_Chau_My_La_Tinh

Bảy Lời Khuyên Của Hemingway., Làm Thế Nào Để Viết Tiểu Thuyết.

https://www.academia.edu/45600861/B%E1%BA%A3y_L%E1%BB%9Di_

Julio Cortazar. Nhà Truyện Ngắn Hay Nhất Châu Mỹ Latin Trong Thế Kỷ 20.

https://www.academia.edu/45601728/Julio_Cortazar_Nh%C3%A0_Truy%E1%BB%87n_

 

 Sáng Tác:

Tác Dụng và Hiệu Quả Sáng Tạo (Tiểu luận)

https://www.academia.edu/49177168/T%C3%A1c_D%E1%BB%A5ng_v%C3%A0_Hi%E1%BB%87u_

Sở Thích và Sở Học Văn Chương

https://www.academia.edu/49087260/S%E1%BB%9F_Th%C3%ADch_v%C3%A0_s%E1%BB%9F_

Di Sản và Thời Đại Văn Học (Luận)

https://www.academia.edu/49055004/Di_s%E1%BA%A3n_v%C3%A0_Th%E1%BB%9Di_

Người và Văn Trong Thế Giới Hỗn Loạn. Tiểu Luận.

https://www.academia.edu/45523580/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di

Bước Qua Thế Kỷ. Tiểu Luận.

https://www.academia.edu/45523769/B%C6%B0%E1%BB%9Bc_

Người Mua Kẻ Bán Chúa

https://www.academia.edu/49004078/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di

Ruồi. Postorem.

https://www.academia.edu/49116865/Ru%E1%BB%93i_Postorem

Lột Xác. (Thơ Dài.)

https://www.academia.edu/44463586/L%E1%BB%99t_X%C3%A1c

Thơ Tình Thời Tóc Rụng. (Thơ Tuyển.)

https://www.academia.edu/44101371/Th%C6%A1_T%C3%ACnh_Th%E1%BB%9Di_T%C3%B3c_R%E1%BB%A5ng

Màu Yêu (Thơ không dài, không ngắn.)

https://www.academia.edu/44595578/M%C3%A0u_

Một Người Lưu Vong Mang Bệnh Động Kinh. (Thơ Tuyển.)

https://www.academia.edu/43972468/M%E1%BB%99t_

Loài Vượn Canh Giữ Lửa. (Thơ Dài.)

https://www.academia.edu/43921506/Lo%C3%A0i_V%C6%B0%E1%BB%A3n_Canh_Gi%E1%BB%AF_L%E1%BB%ADa

Phải Chăng Xương Mang Nhiều Bí Ẩn. (Thơ Tiểu Luận Về Thơ)

https://www.academia.edu/44738737/Ph%E1%BA%A3i_Ch%C4%83ng_X%C6%B0%C6%A1ng_Mang_Nhi%E1%BB%81u_

Mười Hai Bài Thơ Viết Những Khi Khó Thở. (Thơ Tuyển)

https://www.academia.edu/43526157/M%C6%B0%E1%BB%9Di_

Tám Bài Thơ Viết Trước Khi Tắt Đèn. (Thơ Tuyển)

https://www.academia.edu/43718762/T%C3%A1m_B%C3%A0i_

Bộ Sưu Tập Một: 12 Bài Thơ Mô Hình Trắng Đen Xám. (Thơ Tuyển)

https://www.academia.edu/43718586/B%E1%BB%99_S%C6%B0u_T%E1%BA%ADp_M%E1%BB%99t_

Mê Sảng. (Thơ Tuyển về Quê Hương)

https://www.academia.edu/44720256/M%C3%AA_S%E1%BA%A3ng

Bộ Sưu Tập Hai: 14 Bài Thơ Mô Hình Trắng Đen Xám. (Thơ Tuyển.)

https://www.academia.edu/43718675/B%E1%BB%99_S%C6%B0u_T%E1%BA%ADp_Hai_14_B%C3%A0i_

Bộ Sưu Tập Ba: Những Bài Thơ Mô Hình Việt Trắng Đen Xám. (Thơ Tuyển.)

https://www.academia.edu/43718715/B%E1%BB%99_S%C6%B0u_T%E1%BA%ADp_Ba_Nh%E1%BB%AFng

Kẽ Nứt Nhàm Chán Trên Tường Tử Sinh. (Truyện Thơ)

https://www.academia.edu/44738723/K%E1%BA%BD_N%E1%BB%A9t_

Sắc Màu Chữ. Tập Thơ Thứ 9 trong “Ra Ngoài Thơ Hẹn Thơ”.

https://www.academia.edu/45001374/S%E1%BA%AFc_M%C3%A0u_Ch%E1%BB%AF_

Bên Kia Mịt Mù Không Thấy Bãi, Con Đã Bơi Giỏi Chưa?

Postorem (Hậu Hiện Đại)

https://www.academia.edu/45585960/B%C3%AAn_Kia_M%E1%BB%8Bt_

Thi Sĩ Vất Bỏ Sự Thật Để Lấy L6ại Sự Thật. Postorem,

https://www.academia.edu/45585969/Thi_s%C4%A9_V%E1%BA%A5t_B%E1%BB%8F_

Ngôi Nhà Bốn Người Rưỡi. Postorem.

https://www.academia.edu/45588862/Ng%C3%B4i_Nh%C3%A0_B%E1%BB%91n_

Huyền Hoặc Loài Dơi Khỏa Thân Budapest. Postorem.

https://www.academia.edu/45588857/Huy%E1%BB%81n_Ho%E1%BA%B7c_Lo%C3%A0i_D%C6%A1i_Kh%E1%BB%8Fa_

Postorem. (Tiểu Luận)

https://www.academia.edu/45588854/POSTOREM_Ti%E1%BB%83u_Lu%E1%BA%ADn_

Vũ Nữ Sát Nhân. Postorem.

https://www.academia.edu/45600883/V%C5%A9_N%E1%BB%AF_S%C3%A1t_Nh%C3%A2n_Postorem

Đời Vẫn Bình Thường Ở New York. Postorem.

https://www.academia.edu/45601775/%C4%90%E1%BB%9Di_V%E1%BA%ABn_

Vũ Nữ Sát Nhân. Postorem.

https://www.academia.edu/45600883/V%C5%A9_N%E1%BB%AF_

Lý Thuyết

(Mới) Lý Thuyết Sáng Tác, Sơ Lược. (Nghiên Cứu và Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45606936/L%C3%BD_

(Mới) Lý Thuyết Sáng Tác. Quá Trình Nhận Thức. (Nghiên Cứu và Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45606967/L%C3%BD_

Books.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Thế Giới Cuốn Một

https://www.academia.edu/57752067/Tuy%E1%BB%83n_

Đời Sống Làng Quê. A Village Life. Louise Gluck. Thơ dịch.

https://www.academia.edu/49274795/%C4%90%E1%BB%9Di_

Dịch Thuật: Giả Thuyết Thường Thấm Thấu.

https://www.academia.edu/48967503/D%E1%BB%8Bch_

Colors From The Dead’s Eyes (Poetry)

https://www.academia.edu/48832291/Colors_From_The_Deads_Eyes_Poetry_

SLTA. Second Language Translation Aids. (Nghiên cứu)

https://www.academia.edu/45629061/SLTA_Second_Language_Translation_Aids

SLTA Bổ Túc

https://www.academia.edu/46929744/SLTA_B%E1%BB%95_T%C3%BAc

Hoa Diên Vĩ Hoang Dại (The Wild Iris) Giải Pulitez 1993. Thi sĩ Louise Gluck, Nobel Prize 2020.

https://www.academia.edu/44922913/The_Wild_Iris_Hoa_

Độc Quanh. (Thơ tuyền 2016)

https://www.academia.edu/45334756/%C4%90%E1%BB%99c

Thi Sĩ và Tôi,(Thơ Tuyển 2012)

https://www.academia.edu/43570808/Thi_S%C4%A9_v%C3%A0_T%C3%B4i

Thơ Bạc Tóc (Thơ Tuyển 2009.)

https://www.academia.edu/43559450/Th%C6%A1_B%E1%BA%A1c_T%C3%B3c

Ra Ngoài Thơ Hẹn Thơ (Thơ Tuyển 2021)

https://www.academia.edu/42973609/Ra_Ngo%C3%A0i_Th%C6%A1_H%E1%BA%B9n_Th%C6%A1

Học Thuyết Hậu Hiện Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45601749/H%E1%BB%8Dc_

Thơ Tái tạo. Giải Thuyết và Thực Hành. Phần Một. (Nghiên Cứu)

.https://www.academia.edu/45601699/Th%C6%A1_T%C3%A1i_T%E1%BA%A1o_

Thơ Tái Tạo, Giải Thuyết và Thực Hành. Phần Hai. (Nghiên Cứu)

https://www.academia.edu/45601715/Th%C6%A1_T%C3%A1i_T%E1%BA%A1o_

Trường Ca Hú và Thơ Tuyển của Allen Ginsberg

https://www.academia.edu/50815115/H%C3%BA_v%C3%A0_Th%C6%A1_Tuy%E1%BB%83n_Allen_Ginsberg

Thi Sĩ  Mark Strand và  Thơ  Tuyển

https://www.academia.edu/49158255/Thi_S%C4%A9_Mark_Strand_v%C3%A0_Th%C6%A1_Tuy%E1%BB%83n

Bấm vào đây để đọc trọn phần giới thiệu các tác phẩm của Ngu Yên:

AcademiaList_Ngu Yên