T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 3, 2021

Hoàng Xuân Sơn: M U Ộ N T H Ầ M V Ư Ơ N G T Ô N

  Tay khoanh lên ngực nặng đè tiếng khuya phế phủ nằm nghe núi đồi ru hời vàng ngọn trăng rơi chín niềm tư mã ngoài khơi ngựa về thói nhà tào động* riêng che tuổi đời lồng lộng đã tre trúc dần nụ cười bất hoặc phân thân có ai nghi ngại một lần

Đọc Thêm »

Ngu Yên: Đọc Mùa Lễ Hội

Tháng 11, chúng ta bắt đầu mùa lễ hội kéo dài cho đến Tến Nguyên Đán. Đây là thời gian nghĩ ngơi, thoải mái và giải trí. Gửi tất cả bạn đọc một danh sách 131 văn bản, Bao gồm 111 bài viết, 14 cuốn sách và 6 tạp chí. Xin bạn đọc lưu trữ danh sách này để đọc nhiều thể loại

Đọc Thêm »

Nam Lộc: Người Việt Tử Tế

Xin chia sẻ cùng quý vị tin tức liên quan đến việc làm của những “NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ”. Hành động của họ đã nói lên tinh thần nhớ ơn, trọng nghĩa đối với đất nước và người dân Hoa Kỳ, đã cưu mang người tị nạn VN trong những ngày bơ vơ trên mảnh

Đọc Thêm »
Lưu Trữ