12/22/2021
Hoàng Xuân Sơn: Giáng Sinh Mệt Mỏi

clip_image002

Marc Chagall

[mũi tên xé gió

gấu nằm cực bắc]

 

hai con mắt muốn nằm

thằng người không chịu ngủ

ánh sáng ngoài xa xăm

đêm về trong hộc tủ

 

cà vạt sáo điệu buồn

đã lâu không thắt cổ

bộ cánh cứ nằm ườn

chiếc giày da lấp ló

 

hay ho chi nụ cười

lâu quên cười cũng nhớ

hay ho gì chân cẳng

ế dài một cuộc đi

 

à, thì cái bấm vở

khíu miệng một bài thơ

đêm dài, bơi.  thở ngắn

máy động cũng ơ thờ

 

ai hát. in tuồng mình

silent buồn lẳng lặng

một cái ly nằm nghinh

hai phía người nín thinh

 

h o à n g x u â n s ơ n

23 décembre 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021