09/03/2010
70 Năm Tình Ca (24)- Lê Mộng Nguyên, Nguyễn Hiền, Nhật Bằng

 

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

(Hình : Trích lại từ cothommagazine.com)

©T.Vấn 2010