08/09/2016
Hoàng Xuân Sơn: tiểu thuyết

IMG_3701

 Ảnh: Lưu Na

 

miệng hang tối hù

con tầu lửa đâm lao xuống vực

tôi dựng chuyện một đêm

rồi tẩy xóa nhân vật

còn lại cái bùng nhùng gã dạ du

bây giờ hắn chỉ còn chiếc thòng lọng

kéo giấc mơ đi vào vùng ám ảnh nguyệt kinh

gió hắc lào

râm ran chỗ ngứa

vú đồi.  và những lưỡi sao hung tợn

khi lá nồm vi vu

rừng trở thành tên nô bộc

của kẻ mãn phần tính dương

câycây                                               chiếc rìu

chặt đứt sợi gân đang luyện bò

 

máu bệt kinh tởm

[từ ninh tới ngân]

gã đầu bếp tên thợ bạc

toáng ca lý ngựa ô a thần phù

đoàn công-voa lội nước

tiễn đưa con sáo sang sông

lũ cọ lặt đầu hô hào diễn văn đồng bộ

nhất trí ca nghênh

vỗ đồm độp

huyết rịn trên tà áo bông

bỏ mẹ phải trái chỉ có một lờ

em đứng đâu bên bờ sinh tử

cái sống lưng dẫy chết từ cơn bạo hành

thời tự sướng quý nường thủ đắc

nước ối tràn trề

trang sách ố

 

hoàng xuân sơn

hai tháng tám mười sáu

 

 

©T.Vấn 2016