04/26/2018
Phạm Hồng Ân: .tháng tư, khóa ngữ ngôn câm

anh o day 1

Anh Ở Đây – Tranh: Thanh Châu

 

 

tháng tư rớt xuống biển đông

gầm trong ta tiếng cuồng phong thần sầu

sóng người cuộn nát đêm thâu

xé thiên thu rách chiều sâu sơn hà

ta co rúm ngọn bút tà

đâm thơ chết yểu giữa da thịt trời.

 

tháng tư cỏ ngậm máu tươi

rừng man di vác núi đồi qua sông

đêm đen nhuộm xám ngày hồng

phố ôm thương tích ngược dòng ra khơi

em như trăm vạc mây trôi

mười phương ta lụy một đời vô phương.

 

tháng tư rời bỏ chiến trường

nhá nhem tấm lịch cuối cùng vừa rơi

lịch rơi như giọt lệ người

còng thơ ta giữa ngục trời vô tâm.

 

tháng tư khóa ngữ ngôn câm

ta treo bút đợi giờ lâm chung về.

PHẠM HỒNG ÂN

(Escondido, 06/04/2015)

 

 

 

 

©T.Vấn 2018