01/11/2019
hoàng xuân sơn: rà soát / trầm hương và những tình bạn. khuất lấp

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm

 

rà soát

lật lại vài trang ảnh cũ

những người bạn ra đi

bình thản

tươi cười

người còn ở lại mếu máo

như chiếc quai xách

thời gian

kéo lê trên từng khúc phim buồn

vết sống nhẫn nại

dấu lặng niền sự thổn thức

là vạch tù thâm niên

mấy ai ngủ đứng ngoài vách canh

mù hang động

khi niềm thương tưởng chôn chân

loài cò đứng yên tưởng niệm

giọt suối lách cách đời

những người bạn đã ra đi

huyền hồ một phiên bản mới

xin đừng rà soát âm hao

trên những dây đàn viễn cổ

dec 2018. ở denver

 

trầm hương

                      và những tình bạn. khuất lấp

mùi nhang hủy thể như tuồng

thắp trên đồi nắng

đi luồn dưới cây

lửa nào

đốt một trần mây

con mắt còn dụi

xốn

ngày âm hao

bạn ơi. xót. mộng ảnh bào

tim trong thớ gỗ

tình cào xước gai

áo sô ngược tuyết. chăm

cài

đặt phiên rơi rụng ngoài vai

tửu trần

nước về xô một hồng ân

hoàng xuân sơn

15 dec 18

(ở denver . colorado )

 

 

 

 

©T.Vấn 2019