06/17/2020
h o à n g x u â n s ơ n: Cành hoa níu gió/Cỏ khuất lấp

Vạc bay – Tranh: Mai Tâm

 

Cành hoa níu gió

Trong gam lạnh những chiếc mầu
đổi thay
như áo phai mau
đường chiều
mùa màng nhón chiếc gậy xiêu
rồi đi như thể nước liều mu mơ
ô
khúc thiều bần bật

một chữ một chữ
bến
bờ
là đâu
người đừng giục án qua mau
công tư rồi cũng níu cầu lặng thinh
kìa xem
mạch nước khua tình
chút sao mờ. tỏ
từ đinh ninh về
ít nhiều cùng lạc hương mê
mùi oan trái giũ câu thề kiếp mai

[4:05 am]
30 tháng 5 hai mươi

 

 

Có khuất lấp

 

Lâu lâu nhớ buộc tóc lên

để cho vầng trán khỏi quên mơ màng

Anh té trên bình nguyên trán rộng

trợt xuống chơn mày thủy thảo

đắm mặt trời trong một vành đai tỏa sóng

chiêu quang và những đuôi chim huyền ảo

Chim. rồi cứ bay đi
mặt trời ở lại
rù rì
tóc
râu

h o à n g  x u â n  s ơ n

juin 2020

 

 

©T.Vấn 2020