06/30/2020
Khê Kinh Kha: Làm Sao Quên Được (Nhạc)

 

Làm Sao Quên Được – Sáng Tác: Khê Kinh Kha (1986)

Trình Bày: Duy Quang