09/16/2020
Phạm Doanh: Thơ Đường

Chiến sĩ (Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi) – Tranh: Thanh Châu

 

Tiết phụ ngâm

Quân tri thiếp hữu phu
Tặng thiếp song minh châu
Cảm quân triền miên ý
Hệ tại hồng la nhu
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi
Lương nhân chấp kích Minh Quang Lý
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt
Sự phu thê nghĩ đồng sinh tử
Hoàn quân minh châu song lệ thùy
Hận bất tương phùng vị giá thì.

Trương Tịch

 

bản dịch (Phạm Doanh):

Bài ca người tiết phụ

Biết rằng em đã có chồng
Thương em, anh tặng ngọc hồng cho em
Cảm vì tình ấy triền miên
Em đeo vào áo lá sen bên mình
Nhà em lầu cạnh vườn bên
Chồng em cầm kích gác trên điện tiền
Biết lòng anh sáng tựa thiên
Cùng chồng em đã thề nguyền tử sinh
Trả anh ngọc, khóc cuộc tình
Hận mình chẳng gặp lúc mình còn không.

_________________________________________

Lương Châu Từ

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

Vương Hàn

bản dịch (Phạm Doanh):

Khúc Lương Châu

Chén ngọc, rượu ngon vừa nhấp nhẹ
Tiếng đàn lên ngựa dục tái tê
Say ngủ chiến trường, đừng ngạo nhé
Xưa nay ra trận mấy ai về.

____________________________________________

Tái Hạ Khúc

Ẩm mã độ thu thủy
Thủy hàn phong tự đao
Bình sa nhật vị một
Ảm ảm kiến Lâm Thao
Tích nhật Trường Thành chiến
Hàm ngôn ý khí cao
Hoàng trần túc kim cổ
Bạch cốt loạn bồng cao

Vuơng Xương Linh

bản dịch (Phạm Doanh):

Khúc ca dưới quan ải

Dòng nước thu trong, ngựa uống cùng
Gió như dao cắt, nước lạnh run
Mặt trời chưa tắt ngoài bãi cát
Lâm Thao mờ mịt thấy mông lung
Nhớ trận Trường Thành năm xưa ấy
Ý khí cao vời đến không trung
Chiến trường cát bụi vàng kim cổ
Cỏ lau xương trắng vẫn chập chùng.

Phm Doanh

(Sưu tập và chuyển dịch)

 

 

 

 

©T.Vấn 2020