07/19/2017
Nguyễn Thanh Sơn: Tiếng Khuya & Mùa Thu

19=

Ảnh (HKL)

 

Tiếng khuya

Gió khuya

Lay động

Lá dừa

Bập bùng

Như biển với bờ

Tỉ tê

Kẽo kịt

Tiếng của bụi tre

Nỉ non

Tiếng dế bên hè

Gọi nhau

Sương rơi

Lộp bộp

Lưa thưa

Nghe như

Buồng chuối

Đang vừa trổ bông

Vầng trăng

Nửa mảnh

Cong cong

Nửa đêm

Nghe buốt tiếng lòng

Quạ kêu.

 

Mùa thu 

Mùa xuân lại đi qua

Mùa hạ rồi cũng xa

Có mùa thu nho nhỏ

Lặng lẽ trong khóm hoa

 

Ngô đồng nhất diệp lạc

Thiên hạ cọng tri thu

Có đám mây bữa nọ

Thế sự nại du du

 

Mắm muối và ớt tỏi

Thêm một vài củ riềng

Tiếng gà trưa tao tác

Ướp mùa thu rã riêng

 

Một góc sân nho nhỏ

Cỏ lá nhiều hơn hoa

Bóng mây vừa rớt cánh

Hắt bóng ta nhạt nhòa…..

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

©T.Vấn 2017