03/02/2018
Nguyễn Hàn Chung: Một bữa quá xá buồn

Đá

Đá – Tranh: Mai Tâm

 

Buồn thiệt không vào quán rượu
uống sợ say
mà cũng sợ tốn tiền

Làm thơ giải buồn chả tốn kém gì đâu
mẹ cha cho từ trong phôi thai bạn bè bồ cũ bồ mới cô nào cũng đọc tuốt
xem chả có nói chi tới mình không

Không cần comment ẩu
không cần like kiểu xã giao chán bỏ mẹ
hay ,tuyệt hay, hay quá
(nhưng không bao giờ nói hay ở chỗ nào )

Buồn thiệt thì ta lên face
xem thử bạn bè có bài thơ tạp văn nào mới có ai chửi cạnh khóe mình không có ai khóc giả đò
có ai mua danh có ai share hình tươi mát
ngó một chút cho tinh thần đỡ mỏi

Rồi ngồi thiền nói chuyện với cõi âm
vật người còn rù quyến ta mãi sao
uống rượu thêm đau khớp mà buồn vẫn buồn
uống cả bình chỉ tổ vào bệnh viện
chí ít cũng gặp thằng police cho cái ticket có khi bị treo bằng

Thôi buồn cứ cười nhăn răng
huỵch tẹt một bài thơ cho có nàng cười sứt miệng
thế đó đời còn gì hơn
chưa đóng nắp hòm còn lơn tơn lơn tơn lơn tơn lơn tơn
còn lơn tơn
Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018