05/25/2018
Hoàng Xuân Sơn: tặng thơ xanh nhạc vàng

Violoncello

Violoncello – Tranh: Mai Tâm

 

 

khai sinh, nhan

 

đọc Ngôn Ngữ Xanh, km

                                     

vàng nhu về ôm dáng trời

trên vai tịnh mỏng

đẹp ngời thanh văn

vừa mới nghe như

lâm sàng

tao nôi hiện thực

mơ màng đản sinh

hương.  là dụ của tàng kinh

tờ ngâu mảnh muội

vô hình nương

bay

mùa sâu

ân tứ vực bầy

cánh rêu hồng một vết

phây phẩy

chìm

 

 

hát cùng thu

                              tìm đâu

                             muôn mầu hoa nắng lung linh vương chân êm*

 

trong cái nắng có màu trong

lòng tay có gợn tơ đồng run run

hát.  là tìm một môi hôn

cho âm rướn lạnh

giữa nồng nàn thiêu

hát.  và hát.

run rẩy.

thiều

mỏng mảnh thanh tú

mờ xiêu dáng cầm

hát thu vàng khúc thụ ân

miền xanh thiên hựu đuối trần hoan ca

 

hoàng xuân sơn

*Tìm Đâu, Nguyễn Hiền

 

 

 

 

©T.Vấn 2018