04/26/2019
Phan Tấn Hải: Mời em cùng anh ra biển/Come along with me to the ocean

Tình Yêu và Cuộc Sống – Tranh: Mai Tâm

 

Mời em cùng anh ra biển

mời em cùng anh ra biển

hãy bước vội

và bước thật vội

để dịu dàng đặt chân lên cát

để nhúng những ngón chân

vào sóng nước

và để thấy mình

trở thành như một với cả bầu trời

 

Come along with me to the ocean

come along with me to the ocean

walk fast

and walk faster, please

to gently put your feet on the sand

to dip your toes

into the water

and to feel like becoming one with the sky

mời em cùng anh ra biển

trước khi những sợi tóc

trở màu xám

trước khi những

tháng ngày

nhạt hồng trên má,

và trước khi tình yêu của anh làm

son nhạt trên môi em

 

come along with me to the ocean

before the hair

turns gray

before

months and days

fade the blush on your cheeks

and before my love

blurs your lipstick

 

mời em cùng anh ra biển

hãy bước vội và thật vội

trước khi ngày và đêm

trở thành các nếp nhăn

trên mặt, trên tay

và khi chúng ta còn bên nhau

 

come along with me to the ocean

walk fast and walk faster

before days and nights 

become the wrinkles

on face and hands

and while we still have each other

 

mời em cùng anh ra biển

hãy ngồi xuống,

hãy lắng nghe

và hãy nhìn thấy

lời anh đọc thơ

với từng chữ bay lên để thành hoa khắp trời

 

come along with me to the ocean

please sit down

please listen to

and please watch

my voice reciting poetry

with every word soaring to become flowers in sky

 

mời em cùng anh ra biển

để thấy chúng ta là bọt sóng

một thời hiện ra

và rồi sẽ biến mất

một thời tới bên nhau

yêu nhau

và rồi sẽ lìa xa

 

tất cả rồi sẽ trở về

lặng lẽ

vô cùng

 

come along with me to the ocean

and see that we are just bubbles

once appearing

and then someday vanishing

once coming together

loving each other

and then leaving away

 

everything then will return

to the peaceful

eternity

 

mời em cùng anh ra biển

hãy giữ lòng mình

trôi chảy như sóng nước

không nơi nào để tới

và rồi trở về lòng biển rộng

 

nơi đón nhận mọi thứ trong đời

với lòng không phiền muộn

và vẫn giữ lòng

lặng lẽ

muôn nghìn năm

 

come along with me to the ocean

and keep your mind

flowing like the waves

that have nowhere to come to

and then become one with the ocean 

 

that receives all things in life

without regrets

and that always keeps the heart

peaceful

for thousands and thousands of years

 

mời em cùng anh ra biển

để tập thấy chúng ta

là bờ cát trắng

nơi đón nhận mọi bước chân

 

đón nhận mọi thứ trong đời

với lòng không phiền muộn

và vẫn giữ lòng

lặng lẽ

muôn nghìn năm

 

come along with me to the ocean

and learn to see us

as the white sand beach

where receives all footprints

 

receives all things in life

without regrets

and still keeps the heart

peaceful

for thousand and thousands of years

 

mời em cùng anh ra biển

nơi những trận bão vùi dập

nơi em sẽ trở thành

một ngọn gió

và dìu những cánh chim hải âu vào bờ

đưa những cánh buồm ngư dân tránh bão

 

come along with me to the ocean

where the storms rage high

where you will become

a breeze

and steer the seagulls to a sanctuary

and lead the fishing boats to a harbor

 

hãy bước đi với anh

dịu dàng như ngọn gió

để đón nhận mọi chuyện

với lòng không phiền muộn

để nơi lòng chúng ta

lặng lẽ

không nơi chỗ trụ

và là bạn của muôn pháp

 

just walk along with me

gently like a breeze

to receive all things

without regrets

to keep your heart

peaceful

that has nowhere to cling to

and becomes friends with all things

 

mời em cùng anh ra biển

nơi chúng ta trở thành bầu trời

nơi chúng ta

đón nhận

cả nắng và mưa

cả ngày và đêm

với lòng không phiền muộn

nơi lòng chúng ta

lặng lẽ, không nơi chỗ trụ

và là bạn của muôn pháp

 

với lòng không phiền muộn

và là bạn của muôn pháp.

 

come along with me to the ocean

where we become the sky

where we

receive

all sunshine and rain

all days and nights

without regrets

where our hearts

stay peaceful and have nowhere to cling to

and become friends with all things

 

without regrets

and become friends with all things.

Phan Tấn Hải

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019