10/07/2020
Phạm Duy: Tuyển tập Dân ca – Bài 25&26&27: Loi Ka Thom (Dân ca Thái) & Sakura (Dân ca Nhật)&Chào Chia Tay (Dân Ca Do Thái)

Thả Hoa – Loi Ka Thom – Dân ca Thái Lan

Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt

Sakura – Hoa Đào Nở – Dân Ca Nhật Bản

Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt

 

Shalom Chaverin – Chào Chia Tay

Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt

 

 

©T.Vấn 2020